World of Fasteners
Call Us: +90.332.352 80 08

JIS B2809 U Bolts

JIS B2809 FR Type (Wire Clip for Wire Rope)

JIS B2809, JIS B2809 FR Type, fastener, screw, bolt

JIS B2809 FS Type (Wire Clip for Wire Strand)

JIS B2809, JIS B2809 FS Type, fastener, screw, bolt

JIS B2809 MR Type (Wire Clip for Wire Rope)

JIS B2809, JIS B2809 MR Type, fastener, screw, bolt

JIS B2809 MS Type (Wire Clip for Wire Strand)

JIS B2809, JIS B2809 MS Type, fastener, screw, bolt